Filial i Sverige

Filial i Sverige kallas för SUF

Svensk Utlandsregistrerad Filial
Registrering görs hos Bolagsverket och då erhåles ett svenskt organisationsnummer för filialen.

Inom hela EU och EES

krävs det ett konkursfrihetsbevis en Good Standing när man ska starta upp en filial.
Det är oavsett om bolaget är nybildat eller har varit igång i flera år.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
www.Bolagsverket.se | Tele: 0771-670 670


Brexit

Brexit UK’s withdrawal from the European Union

The United Kingdom’s withdrawal from the European Union is Commonly known as Brexit.
Following an advisory referendum held in June 2016, in Which 52% of votes were cast in favor of leaving the EU, Prime Minister Theresa May Announced That the government would invoke Article 50 of the Treaty on European Union, The formal procedure for withdrawing, by the end of March 2017, Which, within the treaty terms, would put the UK on a course to Leave the EU by the end of March 2019. May has promised a bill to remove the European Communities Act 1972 from the statute book and to Incorporate existing EU laws into UK domestic law. The terms of withdrawal have not yet been Negotiated; In the meantime, the UK remains a full member of the European Union.
“Brexit” is a portmanteau of the words Britain and exit.

UK joined the EU in 1973

The UK joined the European Economic Community (EEC), the predecessor of the EU, in 1973 and confirmed its membership in a 1975 referendum by 67% of the votes. Historical opinion polls mostly 1973-2015 revealed majorities in favor of remaining in the EEC or the EU. In the 1970s and 1980s, withdrawal from the EEC was advocated Mainly by some Labour Party and trade union figures. From the 1990s, the withdrawal from the EU was advocated Mainly by some Conservatives and by the newly founded UK Independence Party (UKIP).

HongKong bolag

Fördel HongKong bolag

HongKong är en av världens mest etablerade och pålitliga finansiella centra.
Ekonomin i HongKong anses vara en av de friaste i världen (Index of Economic Freedom) därför är det en utmärkt jurisdiktion att starta ett offshore bolag.

Starta HongKong bolag

Både fysisk och juridisk person kan registrera HongKong bolag.
Exempelvis: Ett Engelskt Ltd kan äga ett HongKong bolag

Komplett bolagsservice för HongKong bolag

Bokföring, sekreterare, jurister, tele/fax, bolagsadress, bankkontakter osv.
Representant på plats i HongKong
Engelsktalande representanter finns på plats om och när du behöver hjälp med allt ifrån ditt offshore bolag, bankärende eller annan hjälp…

Ett HongKong bolag måste ha en fysisk adress i HongKong!
En bolagsadress, kallas för Registered Office, som är bolagets officiella adress gentemot myndigheter, banker, kunder osv. Vi erbjuder två olika tjänster för Registered Office, bolagsadress i HongKong. Avtalsperidoen löper antingen 6 eller 12 månader. Oavsett vilket paket som väljs så kan adressuppgifterna fritt användas på bolagets hemsida, visitkort och korrespondens. Kontakta oss för en specifikation!

Filial i Danmark

Filial i Danmark kallas för DUF

Dansk Udlandregistrera Filial
Registrering görs hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen och då erhåles ett danskt organisationsnummer.

Inom hela EU och EES
krävs det ett konkursfrihetsbevis en Good Standing när man ska starta upp en filial.
Det är oavsett om bolaget är nybildat eller har varit igång i flera år.

Nyttiga länkar med bra information.
1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen | 2. Virk