EU om etableringsfrihet, fri företagsamhet

EU har underlättat företagsverksamheten både när det gäller administration och registrering av företag, som t.ex. en filial, ett SUF bolag

Etableringsfrihet inom EU

Ska man välja Engelskt Ltd, offshore bolag eller ett svenskt bolag?

Genom EU har bolagsutbudet ökat
Lyckligtvis har bolagsutbudet ökat markant inom EU. För 15 år sedan visst få vad offshore bolag eller Engelska Ltd bolag var. Alternativet för de flesta var att välja traditionella svenska bolag, HB, KB, enskild firma eller om du hade en större börs, ett aktiebolag.

Sedan Sveriges inträdet i EU så har vi blivit nästan 500.000.000 invånare, så Sverige har knappt 2% av invånarantalet i EU. Vilket sammanfattningsvis bör då uppmärksammas att det är inte Sverige som styr EU…

EU har underlättat företagsverksamheten
EU har underlättat företagsverksamheten både när det gäller administration och registrering av företag. Detta i sin tur har ökat både utbud och alternativ för oss att registrera bolag. Framaförallt så har EU tryckt hårt på etableringsfrihet för alla, se även Europeiska Kommisionen som har lagt upp riktmärken för vad som gäller.

EU domstolen

Redan i mars 1999 slog EU domstolen fast med att inom hela EU och EES har alla rätt till att arbeta via en filial.
Sammanfattning: Bolag som har bildats i överensstämmelse med lagstiftningen i en annan medlemsstat i vilken det har sitt säte utan att där driva näringsverksamhet…
Se hela utdraget, mål C-212/97!

Bolagskonto till SUF bolag

Det går utmärkt att öppna ett bolagskonto i utlandet till ett SUF bolag, en filial. Så här lätt kommer du igång med ett bolagskonto!

Företagsformer

Vad vill du uppnå med din affärside, hur ser din budget ut idag, hur lång tid har du råd att hålla ut innan du når break even, finns marknadsföring, administration, bokföring etc med i din budget?

Frågorna är många, så vad du än gör, förebygg, det är billigare än om ifall du ska behöva bota…
Säkerhet och trygghet, vad skulle inträffa om ifall att…

Engelskt Ltd bolag

Aktieägarna har inget personligt ansvar för företagets skulder.

SUF bolag

SUF samma rättigheter som AB
SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial, se info om SUF!

Offshore bolag

Aktieägarna har inget personligt ansvar för företagets skulder.

Aktiebolag

Aktieägarna har inget personligt ansvar för företagets skulder.

HB / KB

Handelsbolag: Bolagsmännen är personligt ansvariga för mer eller mindre allt…

Kommanditbolag: Komplementären är personligt ansvarig för mer eller mindre allt, delägarna förlorar insatt kapital…

Enskild näringsidkare

Är personligt ansvarig för mer eller mindre allt…

Ltd bolag med adress i UK = 2.990 kr Avvisa

LtdBolag

Nyhetsbrev på LtdBolag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om LTD bolag & SUF bolag

Grattis! Framöver kommer du att få vårt nyhetsbrev