SUF information

Etableringsfrihet

EU om etableringsfrihet, fri företagsamhet

Ltd SUF 3.790 krRegistrera bolag

Europeiska Unionen

EU har underlättat företagsverksamheten när det gäller administration och registrering av företag

EU domstolen
Redan i mars 1999 slog EU domstolen fast med att inom hela EU och EES har alla rätt till att arbeta via en filial.
Sammanfattning: Bolag som har bildats i överensstämmelse med lagstiftningen i en annan medlemsstat i vilken det har sitt säte utan att där driva näringsverksamhet…

Se hela utdraget, mål C-212/97!

Bolagsutbudet har ökat

Genom EU har bolagsutbudet ökat
Lyckligtvis har bolagsutbudet ökat markant inom EU. För 15 år sedan visst få vad offshore bolag eller Engelska Ltd bolag var. Alternativet för de flesta var att välja traditionella svenska bolag, HB, KB, enskild firma eller om du hade en större börs, ett aktiebolag.

Sedan Sveriges inträdet i EU så har vi blivit nästan 500.000.000 invånare, så Sverige har knappt 2% av invånarantalet i EU. Vilket sammanfattningsvis bör då uppmärksammas att det är inte Sverige som styr EU…

Företagsformer

Vad vill du uppnå med din affärside, hur ser din budget ut idag, hur lång tid har du råd att hålla ut innan du når break even, finns marknadsföring, administration, bokföring etc med i din budget?

Frågorna är många, så vad du än gör, förebygg, det är billigare än om ifall du ska behöva bota…
Säkerhet och trygghet, vad skulle inträffa om ifall att…

Engelskt Ltd bolag

Aktieägarna har inget personligt ansvar för företagets skulder.
Registrering inklusive adress i UK kostar 2.990 kr

SUF bolag

SUF samma rättigheter som AB
SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial

Offshore bolag

Aktieägarna har inget personligt ansvar för företagets skulder.
Kostar generellt $1.500 – $2.500

Vi registrerar Hong Kong Limited, kontakta oss för info!

Aktiebolag

Aktieägarna har inget personligt ansvar för företagets skulder.
Krävs 50.000 i aktiekapital

HB / KB

Handelsbolag: Bolagsmännen är personligt ansvariga för mer eller mindre allt…

Kommanditbolag: En komplementär är personligt ansvarig för mer eller mindre allt, delägarna förlorar insatt kapital…

Enskild näringsidkare

Är personligt ansvarig för mer eller mindre allt…

Registrering av SUF eller KB

Registrera bolaget direkt online

SUF video

Registrering av SUF / KB

1. Registrera Ltd bolaget
2. Filial eller kommanditbolag registreras på BV
3. Nu kan du ansöka om moms F-skatt osv

Filial

Starta en filial
ett SUF bolag

KB

Kommanditbolag
Ltd som komplementär

Registrering

Registrering av
SUF bolag.

Företagskonto

Ekonomi vi ger dig ekonomiska lösningar

LtdBolag

Vi gör skäl för namnet
när det gäller Ltd bolag