SUF information

Filial = SUF

Filial kallas för SUF bolag
Svensk Utlandsregistrerad Filial

Ltd SUF 3.790 krRegistrera bolag

Filialens organisationsnummer

Filialen tilldelas ett organisationsnummer
av Bolagsverket

Enklare regler för filialer
Det innebär enklare regler för utländska företag som vill starta en filial i Sverige.

 • Filialens namn behöver inte längre innehålla det utländska företagets namn och nationalitet
 • Kravet på att ha en person i Sverige som kan ta emot delgivning ändras till att gälla endast när filialens verkställande direktör bor utanför EES.
 • Den verkställande direktören för en filial till ett utländskt försäkringsföretag behöver inte längre bo i Sverige. Det nya kravet blir att den verkställande direktören ska bo inom EES.

Mer info finns på BV:s eminenta sida!

Vad är en filial?
 1. Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget (det Engelska Ltd bolaget)
 2. Ett utländskt företag får bara ha en filial i Sverige.
 3. Det utländska företaget ska utse en verkställande direktör att sköta verksamheten i Sverige
 4. Det är den verkställande direktören som företräder filialen och som ska anmäla den för registrering till Bolagsverket.
 5. Filialen lyder under svensk lag och svenska myndigheters beslut när det gäller rättsförhållanden som uppkommer i samband med verksamheten i Sverige.
 6. Filialen har inget aktiekapital, utan dess tillgångar och skulder är en del av det utländska företagets totala förmögenhetsmassa = det Engelska Ltd bolaget
 7. En filial ska ha en egen bokföring. Bokföringen ska vara skild från det utländska företaget = det Engelska Ltd bolaget
 8. Filialens räkenskaper och den verkställande direktörens förvaltning ska, när det krävs, granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor.
 9. När Bolagsverket har registrerat filialen får den ett svenskt organisationsnummer.
Räkenskapsår för filial

Filialer kan ha räkenskapsår som följer kalenderåret eller brutet räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår ska börja första dagen i en kalendermånad, omfatta tolv hela månader, och avslutas den sista dagen i en kalendermånad.

Vid nybildning av filialer godkänns tillåtna brutna räkenskapsår med Skatteverkets tillstånd. Vill du lägga om räkenskapsåret från kalenderår till brutet räkenskapsår eller från ett brutet räkenskapsår till ett annat brutet räkenskapsår måste du ha tillstånd från SKV. Tillstånd krävs inte för att lägga om från brutet räkenskapsår till kalenderår.

Filialens organisationsnummer

När Bolagsverket har registrerat filialen tilldelas den ett organisationsnummer med tio siffror, t.ex: 516000-000 De tre första siffrorna kan vara 502 eller 516.

Innan filialen är registrerad

Ett gott råd är att inte beställa brevpapper, trycksaker, skyltar och annat innan filialen och det föreslagna företagsnamnet är registrerat.

Mallar finns på BV

Bolagsverket har en fantastisk service med färdiga mallar som du kan använda, sök på FILIAL

Registrering av SUF

Registrera bolaget online

SUF video

Snabb registrering av SUF

1. Registrera Ltd bolaget
2. Filialen registrerar på BV
3. Nu kan du ansöka om moms F-skatt osv

Filial

Starta en filial
ett SUF bolag

KB

Kommanditbolag
Ltd som komplementär

Registrering

Registrering av
SUF bolag.

Företagskonto

Ekonomi vi ger dig ekonomiska lösningar

LtdBolag

Vi gör skäl för namnet
när det gäller Ltd bolag