Hjälp med Ltd bolag? LtdBolag hjälper dig!

Vi genomför alla förändringar för Ltd bolag allt ifrån registrering, administration till avregistrering

Oavsett vilken hjälp med Ltd…

…som du är i behov av, så hjälper vi dig med det!
Självfallet så upprättar vi också ett lagstadgat mötesprotokoll.

Annual Return och Accounts Due

Dessa ska skickas in en gång om året till Brittiska myndigheter.
Annual Return en konfirmation på att bolagsuppgifterna är “Up to Date.”

Confirmation Statement har ersatt Annual Return

När det sker förändringar i bolaget, oavsett vilka, då måste detta.
Ex: man byter adress, ny bolagsmän tillträder eller frånträder, fördelning av aktier eller överlåtelse respektive försäljning av aktier eller du kanske rent av vill byta ditt bolagsnamn…

Accounts Due är en årsredovisning för Ltd bolaget.
Gäller även om ditt Ltd bolag är vilande, Dormant Company.

Bolagsadress i UK

Behöver du byta bolagsadress?
Vi har vidarebofrdrat post i flera år till flertal kunder. Prova vår tjänst!

Avveckla Ltd bolag

Emellenåt går det inte som man tänkt sig och måste därför avveckla sitt Ltd bolag.

Bankkonto i LV

Onlinekonton

Se alla våra bolagstjänster!

Lösningen på ditt problem finns här!