Ltd information

Krav att starta Ltd

Alla har rätt till att starta ett Ltd bolag oavsett nationalitet eller historik. Även utländska bolag kan starta ett UK bolag.

Ltd Basic 2.990 krRegistrera Ltd bolag

Enkla krav att starta Ltd

Från en person till obegränsat antal personer och nationalitet.

  1. Styrelse: Från en person
  2. Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman).
  3. Bolagsnamn: Ej förväxlingsbart med annat Ltd-namn i England.
  4. Bolagsadress i UK: Ingår i de flesta bolagspaketen.
  5. Ej näringsförbud i UK: Din historik i Sverige har ingen betydelse.
Styrelse i Ltd bolag

Du kan vara ensam ägare till Ltd bolaget.
Kan även vara ett obegränsat antal personer, aktieägare, som bor i olika länder.
Nationalitet har således ingen betydelse.
Företag kan också äga ett UK bolag, oavsett i vilket land som företaget är registrerat i.

Bolagsnamn för Ltd bolag

Bolagsnamnet får inte förekomma eller förväxlas med ett annat Ltd bolag i Storbritannien.
Namnet måste således vara unikt.
Vid registreringen så kontrollerar vi namnet.

Bolagsadress för UK bolaget

Bolaget måste ha en fysisk adress, en sätesadress, i UK som gäller gentemot myndigheter, bank osv.
Vi vidarebefordrar post från UK till din adress.
Bolagsadress ingår i våra bolagspaket.

Undantag: Har du redan en adress i England?
Då kan du beställa vår tjänst Ltd med egen adress i UK

Ej näringsförbud i UK

Din historik i Sverige eller annat land har ingen betydelse.
Eventuella betalningsanmärkningar etc. har därför ingen betydelse för att registrera ett Ltd bolag
Det enda undantaget är att du INTE får ha näringsförbud i Storbritannien

Snabb registrering av Ltd bolag

UK bolag registreras på en dag
med registreringsbevis och
alla bolagshandlingar!

LTD Video

LTD ELLER LIMITED?

Ltd är en förkortning av Limited.
Att jämföra med AB eller AktieBolag.
Du anger vid registreringen om du vill ha ändelsen Ltd eller Limited.
Limited betyder också begränsad, så som i begränsat ansvar…

Ltd paket

Se våra olika bolagspaket

Fördel Ltd

Finns flera fördelat
med ett UK bolag

Registrering

Registrering av
UK Ltd bolag.

Företagskonto

Ekonomi vi ger dig ekonomiska lösningar

Alla har råd med ett UK bolag

1. Komplett registrering
2. Bolagsadress i UK
3. Support 24/7
Pris: 2.990 kr