Lagenlig Ltd registrering av Engelskt Ltd bolag

LtdBolag försäkrar att er Ltd registrering med tjänster blir rätt genomförd.

Lagenlig Ltd registrering av bolaget

Vi försäkrar att er Limited registrering med tjänster blir rätt genomförda, med rätt handlingar till respektive myndighet i UK. Vi följer lagenliga föreskrifter som gäller för bolagsregistrering i United Kingdom.

Lagenliga bolagshandlingar för ett Engelskt Ltd bolag

Detta är bolagshandlingar som erhålls vid en lagenlig Ltd registrering

Registreringsbevis = Certificate of Incorporation

Registreringsbevis med organisationsnummer samt datum när och var LTD bolaget registrerades.
** Certificate of Incorporation of a Private Limited Company

Bolagsordning = Articles of Association

Bolagsordning = Articles of Association (29 sidor) för LTD bolaget som är godkänt enligt ACRA
** Comprehensive bespoke ACRA Approved Articles of Association

Certifikat och bolagsordning = Certificate and Articles
Har upprättats vid registreringen
** Certificate and Articles upon incorporation

Avgift inkluderad = Registration Fee

Avgift inkluderad = Statutory Registration Fee included

Lagstadgad registrering = Statutory Registers

Lagstadgad registrering = Statutory Registers
Komplett och lagstadgad registrering
** Fully written up opening Statutory Registers

Aktiebrev = Share Certificate

Aktiebrev = Share Certificate
Aktiebrev registrerat. Aktiebrev är ett bevis på äganderätten av bolaget.
** Completed Share Certificates

Aktiebrev ifyllt = Stock Transfer

Aktiebrev ifyllt = Stock Transfer
Aktiebrev fullständigt ifyllt till rättmätig(a) ägare
** Stock Transfer forms fully completed (if appropriate)

Aktiefördelning = Share allotments

Aktiefördelning = Share allotments
Aktiefördelning inom LTD bolaget (om ni är flera personer eller juridisk person) komplett registrering av aktierna vid bolagsregistreringen.
** Share allotments completed and filed upon incorporation

PSC = Aktiemajoritet

PSC = People with Significant Control
Personer med framstående kontroll i bolaget, huvudsakliga aktieägare

Klassificering aktier = Additional Share Classes

Klassificering aktier = Additional Share Classes
Klassificering av aktier enligt er begäran.
** Additional Share Classes as required

Registrering till myndigheter = Registered at C H

Registrering till myndigheter = Registered at C H on the day of incorporation
All information om LTD bolaget registreras direkt på Companies House inklusive bolagets sätesadress i UK, VD (kan vara mer än en VD) LTD Sekreterare, om man har den tjänsten.
OBS! Gäller även om man har vår tjänst ”Konfidentiell adress.”
Denna adress registreras då till myndigheterna, vilket innebär att din privata adress inte kommer att synas i några register.

** Directors, Company Secretary and Registered Office all registered at Companies House on the day of incorporation

Redovisning = Accounting

Redovisning = Accounting reference date
Referensdatum för redovisning är registrerad där det krävs.
** Accounting reference date filed where required

LtdBolag kan Ltd bolag!

Det lönar sig alltid att anlita LtdBolag både för registrering och administration.

Ltd bolag med adress i UK = 2.990 kr Avvisa