Ltd information

Lagenlig Ltd registrering

Lagenlig Ltd registrering av Engelskt Ltd bolag.
LtdBolag försäkrar att registreringen med tjänster blir rätt genomförd.

Ltd Basic 2.990 krRegistrera Ltd bolag

Lagenliga bolagshandlingar

Bolagshandlingar
som du erhåller vid en
UK Ltd registrering

Vi försäkrar att din Limited registrering med tjänster blir rätt genomförd, med rätt handlingar till respektive myndighet i UK. Vi följer lagenliga föreskrifter som gäller för bolagsregistrering i United Kingdom.

Du kan vara ensam i bolaget, ni kan vara flera bolagsmän eller aktieägare ifrån olika länder.
Även företag kan starta Ltd, oavsett i vilket land företaget har sin sätesadress. Din historik i Sverige ingen betydelse.

Lagstadgad registrering

Lagstadgad registrering = Statutory Registers
Komplett och lagstadgad registrering
** Fully written up opening Statutory Registers

Registrering till myndigheter

Registrering till myndigheter = Registered at Companies House
Registrering till myndigheter = Registered at Companies House on the day of incorporation
All information om LTD bolaget registreras direkt på CH inklusive bolagets sätesadress i UK, VD (kan vara mer än en VD) LTD Sekreterare, om man har den tjänsten.
OBS! Gäller även om man har vår tjänst ”Konfidentiell adress.”
Denna adress registreras då till myndigheterna, vilket innebär att din privata adress inte kommer att synas i några register.
** Directors, Company Secretary and Registered Office all registered at Companies House on the day of incorporation

Avgift inkluderad

Avgift inkluderad = Registration Fee
Statutory Registration Fee included

Registreringsbevis

Registreringsbevis = Certificate of Incorporation
Registreringsbevis med organisationsnummer samt datum när och var LTD bolaget registrerades.
** Certificate of Incorporation of a Private Limited Company

Bolagsordning

Bolagsordning = Articles of Association (29 sidor) för LTD bolaget som är godkänt enligt ACRA
** Comprehensive bespoke ACRA Approved Articles of Association

Certifikat och bolagsordning = Certificate and Articles
Har upprättats vid registreringen
** Certificate and Articles upon incorporation

Aktiebrev

Aktiebrev = Share Certificate
Aktiebrev registrerat. Aktiebrev är ett bevis på äganderätten av bolaget.
** Completed Share Certificates

Aktiebrev ifyllt

Aktiebrev ifyllt = Stock Transfer
Aktiebrev fullständigt ifyllt till rättmätig(a) ägare
** Stock Transfer forms fully completed (if appropriate)

Aktiefördelning

Aktiefördelning = Share allotments
Aktiefördelning inom LTD bolaget (om ni är flera personer eller juridisk person) komplett registrering av aktierna vid bolagsregistreringen.
** Share allotments completed and filed upon incorporation

Klassificering aktier

Klassificering aktier = Additional Share Classes
Klassificering av aktier enligt er begäran.
** Additional Share Classes as required

Aktiemajoritet

PSC = People with Significant Control
Personer med framstående kontroll i bolaget, huvudsakliga aktieägare, 25% eller mer

Referensdatum

Redovisning = Accounting reference date
Referensdatum för redovisning är registrerad där det krävs.
** Accounting reference date filed where required

LtdBolag kan Ltd bolag!

Det lönar sig att anlita oss
både för registrering och administration.

Ltd paket

Se våra olika bolagspaket

Fördel Ltd

Finns flera fördelat
med ett UK bolag

Registrering

Registrering av
UK Ltd bolag.

Företagskonto

Ekonomi vi ger dig ekonomiska lösningar

Alla har råd med ett UK bolag

1. Komplett registrering
2. Bolagsadress i UK
3. Support 24/7
Pris: 2.990 kr