Partnerprogram hos LtdBolag

Skaffa Paypal

Det är gratis att skaffa
ett Paypal konto!

Partner & Affiliate villkor

Genom att du registrerar dig som en affiliate i LtdBolag:s partnersprogram (“Program”) godkänner du följande avtal och villkor. (“Villkor för Affiliate”).
LtdBolag har rätten att uppdatera och ändra Villkor för Affiliate när som helst utan notis. Du kan se de senaste Villkor för Affiliate när som helst på: https://ltdbolag.se/partneravtal/

Överträdelse av någon av nedanstående villkor kommer att resultera i uppsägning av ditt konto och ett förverkande av eventuella restbelopp intjänat under denna överträdelse. Du samtycker till att använda affiliateprogrammet på egen risk.

Kontoregistrering
Du ska fullfölja en korrekt registrering.

Länkar/grafik på din sida, i din e-post eller andra kommunikationer
Du får använda länkar, banners och annan grafik tillsammans med din på din hemsida, i dina mail eller i annan kommunikation, social medier etc.
Du har full frihet att tillverka egna banners, dock skall dessa först godkännas av oss.

Länkinkomster/Tips/Provision och betalning
För att en försäljning skall vara provisionsberättigad måste vi ha fått ett s.k. tips ifrån dig eller genom annan kommunikation, sociala medier etc.

Nuvarande provision är 10% på varje försäljning. Provisionen utbetalas direkt efter det att LtdBolag erhållit betalning från kund, dock är lägsta belopp som utbetals 100 kr. Som en allmän regel så utbetalas aldrig provision vid egna inköp ifrån LtdBolag.se

Provision utbetalas inte på egna order om din registrering sker innan du beställt.
Din beställning måste då gälla ett valfritt Ltd bolagspaket. Beställning efteråt då erhåller du en rabatt som skulle motsvara din provision, under förutsättning att ditt konto är aktivt, vilket innebär att ditt konto skall ha aktiverat och genererat minst en ny kund.

Vi har rätten att avstå utbetalning av provision som tjänats in via vilseledande uppgifter, olagliga eller otillåten försäljning- eller marknadsföringmetod. God affärsetik och affärsmoral gäller.

Betalning via Paypal
Provision utbetalas för tillfället endast via Paypal.
Det krävs att du har ett Paypal-konto för att motta provision. Att registrera ett Paypal-konto är gratis.

Utbetalning av provision
Utbetalning av provision sker omgående när det överstiger 100 SEK
Du är ensam ansvarig för att deklarera, rapportera din provision från vårt partnersprogram, inklusive skatter, socialavgifter etc

Avslutningvis
LtdBolag förbehåller sig enhälligt rätten att spärra eller avsluta ditt konto om etiska och moraliska regler överträdes enligt god försäljnings- och marknadsföringssed. Ett sådant avslut kommer att leda till deaktivering och radering av ditt konto och tillbakadragande av nuvarande eller kommande provision om den intjänats på ett bedrägligt, olagligt, överaggressivt eller tvivelaktigt försäljning eller marknadsföring.

Vi ser fram emot ett långt och givande samarbet tillsammans med dig!