Beskrivning

Konkursfrihetsbevis Good Standing för Filialregistrering

Filialregistrering är ett SUF bolag Svensk Utlandsregistrerad filail
En Good Standing är ett konkursfrihetsbevis som är ett krav inom hela EU och EES när man skall starta en filial.
Good Standing skickas tillsammans med dina bolagshandlingar till Bolagsverket för en filialregistrering.

Konkursfrihetsbevis är en Good Standing på att ett Engelskt Ltd bolag:

  • inte är försatt i likvidation
  • eller i konkurs

Dessutom framgår det:

  • bolagets registreringsnummer
  • registreringsdatum för bolaget
  • vem som är Company Director (VD)
  • Company Secretary (bolagssekreterare, om man har det)
  • Registered Office (bolagets adress i UK)

Good Standing får vara högst 6 månader gammalt!

Kommanditbolag – Ltd som komplementär

När det Engelska bolaget går in som komplementär och du/ni går in som kommanditdelägare, då krävs det även en Good Standing, ett konkursfrihetsbevis, som skickas in till Bolagsverket vid KB registreringen. Komplementär är en fysisk person eller juridisk person som ansvarar för ett kommanditbolags samtliga skulder, det vill säga har ett obegränsat ansvar. Kommanditdelägare, ansvarar endast för sin egen insats.

Certificate of Good Standing

A Good Standing Certificate states that a company has been in continuous, unbroken existence since its incorporation and that no action is currently being taken to strike the company off the register and is therefore in ”Good Standing”.

Obs! Konkursfrihetsbevis ingår i bolagspaket Ltd SUF

Ring oss direkt om Konkursfrihetsbevis! Tele: 040-6936366

Mer information

Leverans

Good Standing utfärdas av Brittisk myndighet och tar ca 10 dagar och skickas direkt hem till dig om du har vår bolagsadress. Har du inte det då skickas det i regel till din bolagsadress i UK. Dock försöker vi att få CH till att skicka det direkt till din egen adress.

Ltd bolag med adress i UK = 2.990 kr Avvisa