Rea!

Ltd bolagssekreterare

1,475 kr 1,200 kr

Ltd bolagssekreterare

Artikelnr: 3020 Kategori: Tagg:

Beskrivning

Ltd bolagssekreterare för Ltd bolag

Bolagssekreterare för Ltd bolag kallas för Nominee Company Secretary En bolagssekreterare ansvarar för en rad löpande uppgifter som är nödvändiga för bolagets drift och skötsel, framför allt att se till att bolagets lagenliga förpliktelser uppfylls (i enlighet med Companies Act 1985). Detta är viktiga uppgifter som ofta kräver särskilda kunskap inom bolagsjuridikens område. En professionell bolagssekreterare innebär en garanti för att bolagets lagenliga förpliktelser uppfylls. Här ingår rapportering till registreringsmyndigheten (årsredovisning) och deklaration till skattemyndigheten (under förutsättning att bolagets styrelse tillhandahåller nödvändig dokumentation).

Förbereder nödvändiga dokument

En bolagssekreterare förbereder alla nödvändiga dokument t ex:

  • Aktieöverlåtelse, försäljning etc.
  • Förändringar i aktiekapitalet (t ex skapande av nya aktieklasser m.m.)
  • Utgivande och fördelning av aktier på nya ägare
  • Registrering i samband med att nya företrädare utses eller avgår…
  • Delägarnas befogenheter…
  • Telefonsupport..!
  • …och mycket mer därtill…
  • …en bolagssekreterare är en oumbärlig tjänst för alla Ltd bolag…

En bolagssekreterare lönar sig alltid, låt oss ta hand om din administration och du kommer att bespara mycke tid!
Bolagssekreterare och Ltd bolagsservice, tjänsterna går många gånger hand i hand, beroende på vad som skall utföras i bolaget.
Avtal: Inga löpande avtal de förnyas årligen.

Med vår tjänst bolagssekreterare kan du: ändra på alla uppgifter i bolaget, allt ifrån att byta ut styrelseledamöten, aktieägare, försäljning av bolaget osv.
Du kan ändra på allt utom organisationsnumret. Från det att vi fått din anmälan genomförs förändringen inom ett par dagar.

Bolagssekreterare har ingen teckningsrätt
Som bolagssekreterare har vi ingen teckningsrätt dvs inga rättigheter, befogenheter eller insyn i ditt Ltd bolag.

Sedan tvånget av bolagssekreterare avskaffades så har det blivit en hög stauts att ha en professionell bolagssekreterare i sitt Ltd bolag.

Behövs det en bolagssekreterare?

Vet du med dig att det kommer och ske förändringar i bolaget under de kommande 12 månaderna då är det en välinvesterad tjänst för dig.

Obs! Ltd bolagssekreterare ingår i bolagspaket Ltd Mega

Product Name: Bolagssekreterare Product Brand: LtdBolag Product Description: En bolagssekreterare ansvarar för en rad löpande uppgifter som är nödvändiga för Ltd bolagets drift och skötsel, framför allt att se till att bolagets lagenliga förpliktelser uppfylls Product Image: http://media.ltdbolag.se/2015/01/bolagssekreterare.jpg Product Price: 1200 Price Currency: SEK Name Of The Seller: Christer

Mer information

Avtal

För din trygghet så tecknar vi avtal som förnyas varje 12 månadersperiod dvs inget fortlöpande avtal, vilket i sin tur innebär att du endast använder tjänsten så länge som du är i behov av den.

Du gillar kanske också…