Registrering av
Engelskt Ltd bolag

Man kan vara ensam, juridisk person eller
flera personer och vara bosatt i olika länder…

Vid registrering av Ltd

Kan man vara ensam…
…eller juridisk person…
…eller flera personer…
med olika nationaliteter…
…bosatta i olka länder…
så enkelt kommer man igång med en registrering.

Uppgifter för registrering

  1. Välj ett bolagsnamn
  2. Kortfattad verksamhetsbeskrivning
  3. Personuppgifter på vederbörande respektive bolagsmän och/eller aktieägare
  4. Nationalitet
  5. Vilket land man är bosatt i.

Registrering juridisk person som ska äga bolaget

  1. Bolagsnamn på juridisk person
  2. Organisationsnummer
  3. Bolagets sätesadress
  4. Nationalitet
  5. Personuppgifter (enligt ovan) på person som är VD och ska vara VD i Ltd bolaget

Förändringar i ett Ltd bolag

Du kan i princip göra hur många förändringar som helst,
eftersom inget är statiskt vid en Limited registrering
Du kan ändra på allt i ett Limited bolag,
ifrån bolagsnamn, bolagsmän, aktiefördelning, nya aktieägare osv.
Det enda du ALDRIG kan ändra är bolagets organisationsnummer.

Ltd bolag med adress i UK = 2.990 kr Avvisa