Ltd information

Registrering

Registrering av Engelskt Ltd bolag

Ltd Basic 2.990 krRegistrera Ltd bolag

Registrering av Ltd

Man kan vara ensam, juridisk person eller
flera personer och vara bosatt i olika länder.

Registreringsuppgifter

  • Välj ett bolagsnamn
  • Verksamhetsbeskrivning (SIC)
  • Personuppgifter på bolagsmän och aktieägare
  • Medborgarskap
  • Vilket land man är bosatt i.
Juridisk person

Registrering för juridisk person som ska äga bolaget

  1. Bolagsnamn på juridisk person
  2. Organisationsnummer
  3. Bolagets sätesadress
  4. Person- och adressuppgifter på VD
  5. Medborgarskap
Förändringar i Ltd bolaget

Du kan i princip göra hur många förändringar som helst,
eftersom inget är statiskt vid en Limited registrering
Du kan ändra på allt i ett Limited bolag,
ifrån bolagsnamn, bolagsmän, aktiefördelning, nya aktieägare osv.
Det enda du ALDRIG kan ändra är bolagets organisationsnummer.

Alla kan...

Alla kan registrera ett UK Ltd bolag oavsett förutsättningar. Din historik i Sverige har ingen betydelse

LtdBolag kan Ltd bolag!

Det lönar sig att anlita oss
både för registrering
och administration.

Bolagshandlingar

Lagenlig registrering
av UK Ltd bolag.

Ltd paket

Se våra olika bolagspaket

FAQ

Svar på ofta förekommande frågor

Företagskonto

Ekonomi vi ger dig ekonomiska lösningar

Alla har råd med ett UK bolag

1. Komplett registrering
2. Bolagsadress i UK
3. Support 24/7
Pris: 2.990 kr