Starta Ltd bolag | 2.990 kr med adress i UK

Det finns flera attraktiva skäl till att starta ett Ltd bolag. Vid behov kan du komplettera med ett SUF eller KB

Alla kan starta Ltd

Du kan vara ensam i bolaget, ni kan vara flera bolagsmän eller aktieägare ifrån olika länder. Din historik i Sverige eller annat land har ingen betydelse. Även företag kan starta Ltd, oavsett i vilket land företaget har sin sätesadress.

Attraktivt att starta Ltd bolag

Det finns flera attraktiva och uppenbara skäl till att starta Ltd bl a har du inget personligt ansvar. Full ansvarsbegränsning, enklare administration, ingen skatt på utdelning till företaget, låg skatt på utdelning av investerat kapital, du kan anställa dig själv, skattefria förmåner till dig som ägare och/eller som anställd i ditt eget bolag…

Låg kostnad att starta Ltd bolag i UK

Betydligt lägre kostnad att starta Ltd och inget krav på aktiekapitalets storlek. I ett AB binder du upp 50.000 kr i aktiekapital, i ett Engelskt Ltd är aktiekapital 1 GBP. Låt därför kapitalet arbeta…

Starta Ltd med adress i UK för 2.990 kr

En komplett lagstadgad registrering som inkluderar sätesadress för bolaget i UK. Vilket i sin tur innebär att vi vidarebefordrar all post till din egen adress. Att icke förglömma supportsid ingår…

Snabb registrering av Ltd

Ditt Ltd bolag är registrerat och färdigt att tas i bruk redan samma dag med registreringsbevis och ett organisationsnummer. Vi utför all dokumentation, alla uppgifterna blir registrerade till de Brittiska myndigheterna. Du erhåller alla bolagsdokument, aktier, bolagsordning osv.

Förändringar i ett Ltd bolag

Du kan i princip göra hur många förändringar som helst, eftersom inget är statiskt vid en Ltd registrering. Du kan ändra på allt i ett Ltd bolag, ifrån bolagsnamn, bolagsmän, aktiefördelning, nya aktieägare osv.
Det enda du ALDRIG kan ändra är bolagets organisationsnummer.

Ltd eller Limited?

Ltd är en förkortning av Limited. Att jämföra med AB eller AktieBolag. Du anger vid registreringen om du vill ha ändelsen Ltd eller Limited. Limited betyder också begränsad, så som i begränsat ansvar…

Företagslagstiftning i Storbritannien

Företagslagstiftningen är effektiv och praktisk. Detta är en av anledningarna till att UK bolag har blivit ett centrum för företagsetablering inom EU och EES.

Allt detta ingår i Ltd Basic | Pris: 2.990 kr

Komplett registrering av Ltd bolag | Bolagsadress i UK | Support | Postbox adress

Ltd bolag med adress i UK = 2.990 kr Avvisa