SUF information

Starta SUF

Starta SUF bolag i tre enkla steg
med rättigheter som ett AB

Ltd SUF 3.790 krRegistrera bolag

Starta SUF i tre enkla steg

SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial

 1. Det utländska bolaget registreras (ditt Ltd bolag)
 2. Filialen (SUF bolaget) registreras på Bolagsverket och får ett svenskt organisationsnummer
 3. SUF bolaget är färdigt att användas, nu kan du även registrera moms, F-skatt mm
Registreringsprocess
 1. Utländskt företag (ditt Ltd bolag) beslutar att starta verksamhet i Sverige genom en filial
 2. Utse VD och ordna särskild fullmakt (finns mall på BV)
 3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket
 4. Bolagsverket registrerar filialen (SUF bolaget)
 5. Verksamheten startar!

OBS! När anmälan om registrering av filial är gjord kan verksamheten sätta igång.
Du behöver alltså inte vänta tills filialen är registrerad.
Tips: Se Bolagsverkets eminenta sidor, sök på FILIAL

Starta SUF - Fördjupad information
 1. Beslut om att starta en filial:
  Det utländska företaget (ditt Ltd) beslutar sig för att inleda verksamhet i Sverige genom filial och registrerar den.
 2. Utse VD och ordna särskild fullmakt:
  Det utländska företaget (ditt Ltd) utser en verkställande direktör (vd) för filialen. Han eller hon ska ha en fullmakt.
 3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket:
  Anmäl att du vill starta filialen till Bolagsverket. Anmälan ska göras av den verkställande direktören och måste lämnas in innan verksamheten i Sverige börjar. Betala avgiften, 2.000 kr samtidigt som du skickar in anmälan.
 4. Bolagsverket registrerar filialen:
  Bolagsverket beslutar om registrering och ger filialen ett organisationsnummer. Bland annat kontrolleras fullmakten för filialens VD, filialens verksamhet och beslutar om företagsnamnet kan godkännas. Bolagsverkets handläggningstid varierar, men ofta handlar det om mindre än 2 veckor. När filialen är registrerad får du ett (svenskt) registreringsbevis.
 5. Verksamheten startar omgående:
  När anmälan om registrering av filial är gjord kan verksamheten sätta igång. Du behöver alltså inte vänta tills filialen är registrerad.
Filialer i Skandinavien

DUF = Dansk Udlandregistrera Filial
NUF = Norskregistrert Utenlandsk Foretak
SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial
Se specificerad info på vår blogg

Registrering av SUF

Registrera bolaget online

SUF video

Snabb registrering av SUF

1. Registrera Ltd bolaget
2. Filialen registrerar på BV
3. Nu kan du ansöka om moms F-skatt osv

Filial

Starta en filial
ett SUF bolag

KB

Kommanditbolag
Ltd som komplementär

Registrering

Registrering av
SUF bolag.

Företagskonto

Ekonomi vi ger dig ekonomiska lösningar

LtdBolag

Vi gör skäl för namnet
när det gäller Ltd bolag