Starta SUF bolag med rättigheter som ett AB

Starta SUF bolag i tre enkla steg. | SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial

Starta SUF i tre enkla steg

SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial

 1. Det utländska bolaget registreras (ditt Ltd bolag)!
 2. Filialen (SUF bolaget) registreras på Bolagsverket och
  får ett svenskt organisationsnummer!
 3. SUF bolaget är färdigt att användas,
  nu kan du även registrera moms, F-skatt mm!

Starta SUF registreringsprocess

 1. Utländskt företag (ditt Ltd bolag) beslutar att starta verksamhet
  i Sverige genom en filial
 2. Utse vd och ordna särskild fullmakt (finns mall på BV)
 3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket
 4. Bolagsverket registrerar filialen (SUF bolaget)
 5. Verksamheten startar!

OBS! När anmälan om registrering av filial är gjord kan verksamheten sätta igång. Du behöver alltså inte vänta tills filialen är registrerad.
Tips: Se Bolagsverkets eminenta sidor, sök på FILIAL

Starta SUF - Fördjupad information
 1. Beslut om att starta en filial:
  Det utländska företaget (ditt Ltd) beslutar sig för att inleda verksamhet i Sverige genom filial och registrerar den.
 2. Utse VD och ordna särskild fullmakt:
  Det utländska företaget (ditt Ltd) utser en verkställande direktör (vd) för filialen. Han eller hon ska ha en fullmakt.
 3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket:
  Anmäl att du vill starta filialen till Bolagsverket. Anmälan ska göras av den verkställande direktören och måste lämnas in innan verksamheten i Sverige börjar. Betala avgiften, 2.000 kr samtidigt som du skickar in anmälan.
 4. Bolagsverket registrerar filialen:
  Bolagsverket beslutar om registrering och ger filialen ett organisationsnummer. Bland annat kontrolleras fullmakten för filialens VD, filialens verksamhet och beslutar om företagsnamnet kan godkännas. Bolagsverkets handläggningstid varierar, men ofta handlar det om 1 – 2 veckor. När filialen är registrerad får du ett (svenskt) registreringsbevis.
 5. Verksamheten startar omgående:
  När anmälan om registrering av filial är gjord kan verksamheten sätta igång. Du behöver alltså inte vänta tills filialen är registrerad.

Dansk Udlandregistrera Filial
Filial i Danmark, se info i vår blogg

Norskregistrert Utenlandsk Foretak
Filial i Norge, se info i vår blogg

Svensk Utlandsregistrerad Filial
Filial i Sverige, registreras på BV och får ett svenskt org.nr.

Ska du registrera ett SUF bolag, en filial då behövs det ett konkursfrihetsbevis en Good Standing beställ då Ltd SUF bolagspaket!

Bolagskonto till SUF bolag

Det går utmärkt att öppna ett bolagskonto i till ett SUF bolag, en filial. Vi ger dig olika alternativ, se vilket som passar dina förutsättningar bäst. Så här lätt kommer du igång med ett bolagskonto!

Ltd bolag med adress i UK = 2.990 kr Avvisa