SUF bolag samma rättigheter som AB

SUF bolag registreras på Bolagsverket | SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial

Din trygghet med SUF bolag!

SUF bolag är en företagsform som innebär att ett utländskt företag (ditt Ltd) bedriver sin näringsverksamhet i ett annat land (ex: Sverige) genom ett avdelningskontor, en filial.
SUF är en trygg företagsform som friar dig från personligt ansvar. Registreringen görs genom att det först etableras ett Ltd bolag (aktiebolag) i England, därefter registreras en svensk filial av moderbolaget (Ltd bolaget) hos Bolagsverket. Filialen får då ett svenskt organisationsnummer. När du fått detta så kan du gå vidare för att ansöka om moms, F-skatt osv.

Fler fördelar med SUF bolag

 • Ltd bolaget kan ha ett namn och SUF bolaget ett annat namn
 • SUF bolag, får ensamrätt till namnet i hela Sverige, precis som ett AB
 • SUF bolag ger dig fördelarna och friheten som ett AB
  men till kostnad av en enskild firma!
 • SUF bolag har samma rättigheter som ett AB
  men du slipper 50.000 kr i låst aktiekapital!
 • Du kan momsregistrera SUF bolaget och anställa dig själv
  enligt gällande lagar och du skattar endast i Sverige.

Blir jag dubbelbeskattad?

Du behöver inte ha någon verksamhet i Ltd bolaget och då betalar du ingen skatt i England om Ltd bolaget inte bedriver någon verksamhet!
Du blir således aldrig dubbelbeskattad!

SUF, filial sedan 1999

I mars 1999 beslöt EU domstolen att alla inom EU och EES har rätt till att starta en filial (ett s.k. SUF bolag i Sverige). Tack vare etableringsfriheten inom EU är du garanterad samma rättigheter som i ett vanligt svenskt AB.

SUF är en naturlig och accepterad företagsform
inom
Europeiska Kommisionen
Tips: Se Bolagsverkets eminenta sidor, sök på FILIAL

Krävs det revisor för SUF bolag?

Filial som når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren måste ha revisor:

 • fler än 3 anställda (i medeltal)
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Krävs det ett SUF bolag, en filial i SE?

Entreprenadverksamhet på Internet! Enkelt uttryckt, om det Engelska bolaget säljer varor eller tjänster över exempelvis Internet, postorder osv då behöves inget SUF bolag registreras om varorna levereras direkt ifrån Storbritanien eller något annat land. Detta gäller givetvis också om varor eller tjänster laddas ner över Internet förutsatt att bolagets server ligger utanför Sverige…

SUF bolag kan jämställas med ett AB

Om behov föreligger kan en filial registreras, då erhålles ett svenskt organisationsnummer av Bolagsverket. Du kan då ta del av alla rättigheter och fördelar som ett svenskt AB har som juridisk person bl.a. har du inget personligt ansvar, din privatekonomi hotas inte vid eventuella problem. Du har både byxhängslen och livrem, din familj drabbas inte av ett eventuellt bakslag..!

Alternativ till SUF bolag ett KB

Registrera ett kommanditbolag med ett Ltd bolag som komplementär och du/ni går in som kommanditdelägare. Komplementär är en fysisk person eller juridisk person som ansvarar för ett kommanditbolags samtliga skulder, det vill säga har ett obegränsat ansvar. Kommanditdelägare, ansvarar endast för sin egen insats.

Bolagskonto till SUF bolag

Det går utmärkt att öppna ett bolagskonto i utlandet till ett SUF bolag, en filial. Så här lätt kommer du igång med ett bolagskonto!

Ltd bolag med adress i UK = 2.990 kr Avvisa