SUF information

SUF bolag

SUF eller som det kallas för filial
SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial

Ltd SUF 3.790 krRegistrera bolag

Din trygghet med SUF bolag!

SUF är en trygg företagsform som friar dig från personligt ansvar.

Flera fördelar med SUF bolag

  • Du har inget personligt ansvar, din privatekonomi hotas inte vid eventuella problem.
  • SUF bolag, får ensamrätt till namnet i hela Sverige, precis som ett AB
  • SUF bolag ger dig fördelarna och friheten som ett AB men till kostnad av en enskild firma!
  • SUF bolag har samma rättigheter som ett AB men du slipper 50.000 kr i låst aktiekapital!
  • Du kan momsregistrera SUF bolaget och anställa dig själv enligt gällande lagar och du skattar endast i Sverige.
  • Ltd bolaget kan ha ett namn och SUF bolaget ett annat namn
Registrering av SUF

Registreringen görs genom att det först etableras ett Ltd bolag (aktiebolag) i UK, därefter registreras en filial av moderbolaget (Ltd bolaget) hos Bolagsverket. Filialen får då ett svenskt organisationsnummer. När du fått detta så kan du gå vidare och ansöka om moms, F-skatt osv.

Blir jag dubbelbeskattad?

Du betalar du ingen skatt i England om Ltd bolaget inte bedriver någon verksamhet när denna bedrivs endast i filialen!
Du blir således aldrig dubbelbeskattad!

Krävs det revisor?

Filial som når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren måste ha revisor:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning
SUF, filial sedan 1999

I mars 1999 beslöt EU domstolen att alla inom EU och EES har rätt till att starta en filial (ett s.k. SUF bolag i Sverige). Tack vare etableringsfriheten inom EU är du garanterad samma rättigheter som i ett vanligt svenskt AB

SUF är en naturlig och accepterad företagsform
inom Europeiska Kommisionen
Tips: Se Bolagsverkets eminenta sidor, sök på FILIAL

Krävs det en filial?

Entreprenadverksamhet på Internet!
Enkelt uttryckt, om det Engelska bolaget säljer varor eller tjänster över exempelvis Internet, postorder osv då behöves inget SUF bolag registreras om varorna levereras direkt ifrån Storbritanien eller något annat land. Detta gäller givetvis också om varor eller tjänster laddas ner över Internet förutsatt att bolagets server ligger utanför Sverige

SUF bolag eller ett KB?

Registrera ett kommanditbolag med Ltd bolaget som komplementär och du/ni går in som kommanditdelägare. Komplementär är en fysisk person eller juridisk person som ansvarar för ett kommanditbolags samtliga skulder, det vill säga har ett obegränsat ansvar. Kommanditdelägare, du/ni, ansvarar endast för sin egen insats.

Registrering av SUF

Registrera bolaget online

SUF video

Snabb registrering av SUF

1. Registrera Ltd bolaget
2. Filialen registrerar på BV
3. Nu kan du ansöka om moms F-skatt osv

Filial

Starta en filial
ett SUF bolag

KB

Kommanditbolag
Ltd som komplementär

Registrering

Registrering av
SUF bolag.

Företagskonto

Ekonomi vi ger dig ekonomiska lösningar

LtdBolag

Vi gör skäl för namnet
när det gäller Ltd bolag