Verksamhetsbeskrivning för Ltd bolag – Lista för SIC koder

Standard Industrial Classification of Economic Activities (SIC)
Verksamhetsbeskrivning av bolaget vid en nyregistrering av Ltd bolag
Från den 2016-06-30 gäller det att man ska skriva in en verksamhetskod enligt SIC listan.
Om det inte innehåller en giltig SIC kod kommer registreringen att avvisas.
Skriv in den eller de koderna som bäst beskriver ert blivande bolags verksamhet.
Under respektive Section finns en definition.
OBS! Ska bolaget vara Dormant Company dvs. ett vilande Ltd bolag då ska även kod 99999 skrivas in.
Behöver du hjälp? Kontakta oss då!


Section A = Agriculture, Forestry and Fishing / Jordbruk, skogsbruk och fiske
Section B = Mining and Quarrying / Utvinning och stenbrytning
Section C = Manufacturing / Tillverkning

Section D = Electricity, gas, steam and air conditioning supply / El, gas, värme och kylanläggning
Section E = Water supply, sewerage, waste management and remediation activities / Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering
Section F = Construction / Konstruktion

Section G = Wholesale and Retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles / Parti- och detaljhandel, reparation av motorfordon och motorcyklar
Section H = Transportation and storage / Transport och lagring
Section I = Accommodation and food service activities / Boende och restaurangverksamhet

Section J = Information and Communication / Information och kommunikation
Section K = Financial and Insurance activities / Finans- och försäkringsverksamhet
Section L = Real Estate activities / Fastighetsverksamhet

Section M = Professional, Scientific and Technical activities / Professional, vetenskap och teknik
Section N = Administrative and Support service activities / Administrativa, support och stödtjänster
Section O = Public Administration and Defence; Compulsory Social Security / Offentlig förvaltning och försvar, sociala försäkringar

Section P = Education / Utbildning
Section Q = Human health and social work activities / Mänsklig hälsa och sociala aktiviteter, tjänster
Section R = Arts, Entertainment and Recreation / Konst, underhållning, SPA och fritid

Section S = Other service activities / Annan serviceverksamhet
Section T = Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use / Förvärvsarbete i hushåll som arbetsgivare, diverse varor, tjänster och producerande verksamhet för eget bruk
Section U = Activities of extraterritorial organisations and bodies / Verksamhet vid internationella organisationer och andra organ


Lista över SIC-koder gällande verksamhetsbeskrivning för Ltd bolag

CodeDescription
Section AAgriculture, Forestry and Fishing / Jordbruk, skogsbruk och fiske
01110Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds
01120Growing of rice
01130Growing of vegetables and melons, roots and tubers
01140Growing of sugar cane
01150Growing of tobacco
01160Growing of fibre crops
01190Growing of other non-perennial crops
01210Growing of grapes
01220Growing of tropical and subtropical fruits
01230Growing of citrus fruits
01240Growing of pome fruits and stone fruits
01250Growing of other tree and bush fruits and nuts
01260Growing of oleaginous fruits
01270Growing of beverage crops
01280Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops
01290Growing of other perennial crops
01300Plant propagation
01410Raising of dairy cattle
01420Raising of other cattle and buffaloes
01430Raising of horses and other equines
01440Raising of camels and camelids
01450Raising of sheep and goats
01460Raising of swine/pigs
01470Raising of poultry
01490Raising of other animals
01500Mixed farming
01610Support activities for crop production
01621Farm animal boarding and care
01629Support activities for animal production (other than farm animal boarding and care) n.e.c.
01630Post-harvest crop activities
01640Seed processing for propagation
01700Hunting, trapping and related service activities
02100Silviculture and other forestry activities
02200Logging
02300Gathering of wild growing non-wood products
02400Support services to forestry
03110Marine fishing
03120Freshwater fishing
03210Marine aquaculture
03220Freshwater aquaculture
Section BMining and Quarrying / Utvinning och stenbrytning
05101Deep coal mines
05102Open cast coal working
05200Mining of lignite
06100Extraction of crude petroleum
06200Extraction of natural gas
07100Mining of iron ores
07210Mining of uranium and thorium ores
07290Mining of other non-ferrous metal ores
08110Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate
08120Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin
08910Mining of chemical and fertilizer minerals
08920Extraction of peat
08930Extraction of salt
08990Other mining and quarrying n.e.c.
09100Support activities for petroleum and natural gas mining
09900Support activities for other mining and quarrying
Section CManufacturing / Tillverkning
10110Processing and preserving of meat
10120Processing and preserving of poultry meat
10130Production of meat and poultry meat products
10200Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs
10310Processing and preserving of potatoes
10320Manufacture of fruit and vegetable juice
10390Other processing and preserving of fruit and vegetables
10410Manufacture of oils and fats
10420Manufacture of margarine and similar edible fats
10511Liquid milk and cream production
10512Butter and cheese production
10519Manufacture of other milk products
10520Manufacture of ice cream
10611Grain milling
10612Manufacture of breakfast cereals and cereals-based food
10620Manufacture of starches and starch products
10710Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes
10720Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes
10730Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products
10810Manufacture of sugar
10821Manufacture of cocoa and chocolate confectionery
10822Manufacture of sugar confectionery
10831Tea processing
10832Production of coffee and coffee substitutes
10840Manufacture of condiments and seasonings
10850Manufacture of prepared meals and dishes
10860Manufacture of homogenized food preparations and dietetic food
10890Manufacture of other food products n.e.c.
10910Manufacture of prepared feeds for farm animals
10920Manufacture of prepared pet foods
11010Distilling, rectifying and blending of spirits
11020Manufacture of wine from grape
11030Manufacture of cider and other fruit wines
11040Manufacture of other non-distilled fermented beverages
11050Manufacture of beer
11060Manufacture of malt
11070Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters
12000Manufacture of tobacco products
13100Preparation and spinning of textile fibres
13200Weaving of textiles
13300Finishing of textiles
13910Manufacture of knitted and crocheted fabrics
13921Manufacture of soft furnishings
13922manufacture of canvas goods, sacks, etc.
13923manufacture of household textiles
13931Manufacture of woven or tufted carpets and rugs
13939Manufacture of other carpets and rugs
13940Manufacture of cordage, rope, twine and netting
13950Manufacture of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel
13960Manufacture of other technical and industrial textiles
13990Manufacture of other textiles n.e.c.
14110Manufacture of leather clothes
14120Manufacture of workwear
14131Manufacture of other men’s outerwear
14132Manufacture of other women’s outerwear
14141Manufacture of men’s underwear
14142Manufacture of women’s underwear
14190Manufacture of other wearing apparel and accessories n.e.c.
14200Manufacture of articles of fur
14310Manufacture of knitted and crocheted hosiery
14390Manufacture of other knitted and crocheted apparel
15110Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur
15120Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness
15200Manufacture of footwear
16100Sawmilling and planing of wood
16210Manufacture of veneer sheets and wood-based panels
16220Manufacture of assembled parquet floors
16230Manufacture of other builders’ carpentry and joinery
16240Manufacture of wooden containers
16290Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials
17110Manufacture of pulp
17120Manufacture of paper and paperboard
17211Manufacture of corrugated paper and paperboard, sacks and bags
17219Manufacture of other paper and paperboard containers
17220Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites
17230Manufacture of paper stationery
17240Manufacture of wallpaper
17290Manufacture of other articles of paper and paperboard n.e.c.
18110Printing of newspapers
18121Manufacture of printed labels
18129Printing n.e.c.
18130Pre-press and pre-media services
18140Binding and related services
18201Reproduction of sound recording
18202Reproduction of video recording
18203Reproduction of computer media
19100Manufacture of coke oven products
19201Mineral oil refining
19209Other treatment of petroleum products (excluding petrochemicals manufacture)
20110Manufacture of industrial gases
20120Manufacture of dyes and pigments
20130Manufacture of other inorganic basic chemicals
20140Manufacture of other organic basic chemicals
20150Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds
20160Manufacture of plastics in primary forms
20170Manufacture of synthetic rubber in primary forms
20200Manufacture of pesticides and other agrochemical products
20301Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, mastics and sealants
20302Manufacture of printing ink
20411Manufacture of soap and detergents
20412Manufacture of cleaning and polishing preparations
20420Manufacture of perfumes and toilet preparations
20510Manufacture of explosives
20520Manufacture of glues
20530Manufacture of essential oils
20590Manufacture of other chemical products n.e.c.
20600Manufacture of man-made fibres
21100Manufacture of basic pharmaceutical products
21200Manufacture of pharmaceutical preparations
22110Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres
22190Manufacture of other rubber products
22210Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles
22220Manufacture of plastic packing goods
22230Manufacture of builders ware of plastic
22290Manufacture of other plastic products
23110Manufacture of flat glass
23120Shaping and processing of flat glass
23130Manufacture of hollow glass
23140Manufacture of glass fibres
23190Manufacture and processing of other glass, including technical glassware
23200Manufacture of refractory products
23310Manufacture of ceramic tiles and flags
23320Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay
23410Manufacture of ceramic household and ornamental articles
23420Manufacture of ceramic sanitary fixtures
23430Manufacture of ceramic insulators and insulating fittings
23440Manufacture of other technical ceramic products
23490Manufacture of other ceramic products n.e.c.
23510Manufacture of cement
23520Manufacture of lime and plaster
23610Manufacture of concrete products for construction purposes
23620Manufacture of plaster products for construction purposes
23630Manufacture of ready-mixed concrete
23640Manufacture of mortars
23650Manufacture of fibre cement
23690Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement
23700Cutting, shaping and finishing of stone
23910Production of abrasive products
23990Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.
24100Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys
24200Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel
24310Cold drawing of bars
24320Cold rolling of narrow strip
24330Cold forming or folding
24340Cold drawing of wire
24410Precious metals production
24420Aluminium production
24430Lead, zinc and tin production
24440Copper production
24450Other non-ferrous metal production
24460Processing of nuclear fuel
24510Casting of iron
24520Casting of steel
24530Casting of light metals
24540Casting of other non-ferrous metals
25110Manufacture of metal structures and parts of structures
25120Manufacture of doors and windows of metal
25210Manufacture of central heating radiators and boilers
25290Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal
25300Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers
25400Manufacture of weapons and ammunition
25500Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy
25610Treatment and coating of metals
25620Machining
25710Manufacture of cutlery
25720Manufacture of locks and hinges
25730Manufacture of tools
25910Manufacture of steel drums and similar containers
25920Manufacture of light metal packaging
25930Manufacture of wire products, chain and springs
25940Manufacture of fasteners and screw machine products
25990Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.
26110Manufacture of electronic components
26120Manufacture of loaded electronic boards
26200Manufacture of computers and peripheral equipment
26301Manufacture of telegraph and telephone apparatus and equipment
26309Manufacture of communication equipment other than telegraph, and telephone apparatus and equipment
26400Manufacture of consumer electronics
26511Manufacture of electronic measuring, testing etc. equipment, not for industrial process control
26512Manufacture of electronic industrial process control equipment
26513Manufacture of non-electronic measuring, testing etc. equipment, not for industrial process control
26514Manufacture of non-electronic industrial process control equipment
26520Manufacture of watches and clocks
26600Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
26701Manufacture of optical precision instruments
26702Manufacture of photographic and cinematographic equipment
26800Manufacture of magnetic and optical media
27110Manufacture of electric motors, generators and transformers
27120Manufacture of electricity distribution and control apparatus
27200Manufacture of batteries and accumulators
27310Manufacture of fibre optic cables
27320Manufacture of other electronic and electric wires and cables
27330Manufacture of wiring devices
27400Manufacture of electric lighting equipment
27510Manufacture of electric domestic appliances
27520Manufacture of non-electric domestic appliances
27900Manufacture of other electrical equipment
28110Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines
28120Manufacture of fluid power equipment
28131Manufacture of pumps
28132Manufacture of compressors
28140Manufacture of taps and valves
28150Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements
28210Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners
28220Manufacture of lifting and handling equipment
28230Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)
28240Manufacture of power-driven hand tools
28250Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment
28290Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c.
28301Manufacture of agricultural tractors
28302Manufacture of agricultural and forestry machinery other than tractors
28410Manufacture of metal forming machinery
28490Manufacture of other machine tools
28910Manufacture of machinery for metallurgy
28921Manufacture of machinery for mining
28922Manufacture of earthmoving equipment
28923Manufacture of equipment for concrete crushing and screening and roadworks
28930Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing
28940Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production
28950Manufacture of machinery for paper and paperboard production
28960Manufacture of plastics and rubber machinery
28990Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c.
29100Manufacture of motor vehicles
29201Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles (except caravans)
29202Manufacture of trailers and semi-trailers
29203Manufacture of caravans
29310Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles and their engines
29320Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles
30110Building of ships and floating structures
30120Building of pleasure and sporting boats
30200Manufacture of railway locomotives and rolling stock
30300Manufacture of air and spacecraft and related machinery
30400Manufacture of military fighting vehicles
30910Manufacture of motorcycles
30920Manufacture of bicycles and invalid carriages
30990Manufacture of other transport equipment n.e.c.
31010Manufacture of office and shop furniture
31020Manufacture of kitchen furniture
31030Manufacture of mattresses
31090Manufacture of other furniture
32110Striking of coins
32120Manufacture of jewellery and related articles
32130Manufacture of imitation jewellery and related articles
32200Manufacture of musical instruments
32300Manufacture of sports goods
32401Manufacture of professional and arcade games and toys
32409Manufacture of other games and toys, n.e.c.
32500Manufacture of medical and dental instruments and supplies
32910Manufacture of brooms and brushes
32990Other manufacturing n.e.c.
33110Repair of fabricated metal products
33120Repair of machinery
33130Repair of electronic and optical equipment
33140Repair of electrical equipment
33150Repair and maintenance of ships and boats
33160Repair and maintenance of aircraft and spacecraft
33170Repair and maintenance of other transport equipment n.e.c.
33190Repair of other equipment
33200Installation of industrial machinery and equipment
Section DElectricity, gas, steam and air conditioning supply / El, gas, värme och kylanläggning
35110Production of electricity
35120Transmission of electricity
35130Distribution of electricity
35140Trade of electricity
35210Manufacture of gas
35220Distribution of gaseous fuels through mains
35230Trade of gas through mains
35300Steam and air conditioning supply
Section EWater supply, sewerage, waste management and remediation activities / Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering
36000Water collection, treatment and supply
37000Sewerage
38110Collection of non-hazardous waste
38120Collection of hazardous waste
38210Treatment and disposal of non-hazardous waste
38220Treatment and disposal of hazardous waste
38310Dismantling of wrecks
38320Recovery of sorted materials
39000Remediation activities and other waste management services
Section FConstruction / Konstruktion
41100Development of building projects
41201Construction of commercial buildings
41202Construction of domestic buildings
42110Construction of roads and motorways
42120Construction of railways and underground railways
42130Construction of bridges and tunnels
42210Construction of utility projects for fluids
42220Construction of utility projects for electricity and telecommunications
42910Construction of water projects
42990Construction of other civil engineering projects n.e.c.
43110Demolition
43120Site preparation
43130Test drilling and boring
43210Electrical installation
43220Plumbing, heat and air-conditioning installation
43290Other construction installation
43310Plastering
43320Joinery installation
43330Floor and wall covering
43341Painting
43342Glazing
43390Other building completion and finishing
43910Roofing activities
43991Scaffold erection
43999Other specialised construction activities n.e.c.
Section GWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles / Parti- och detaljhandel, reparation av motorfordon och motorcyklar
45111Sale of new cars and light motor vehicles
45112Sale of used cars and light motor vehicles
45190Sale of other motor vehicles
45200Maintenance and repair of motor vehicles
45310Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories
45320Retail trade of motor vehicle parts and accessories
45400Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories
46110Agents selling agricultural raw materials, livestock, textile raw materials and semi-finished goods
46120Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals
46130Agents involved in the sale of timber and building materials
46140Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft
46150Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery
46160Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods
46170Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco
46180Agents specialised in the sale of other particular products
46190Agents involved in the sale of a variety of goods
46210Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds
46220Wholesale of flowers and plants
46230Wholesale of live animals
46240Wholesale of hides, skins and leather
46310Wholesale of fruit and vegetables
46320Wholesale of meat and meat products
46330Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats
46341Wholesale of fruit and vegetable juices, mineral water and soft drinks
46342Wholesale of wine, beer, spirits and other alcoholic beverages
46350Wholesale of tobacco products
46360Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery
46370Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices
46380Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs
46390Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco
46410Wholesale of textiles
46420Wholesale of clothing and footwear
46431Wholesale of audio tapes, records, CDs and video tapes and the equipment on which these are played
46439Wholesale of radio, television goods & electrical household appliances (other than records, tapes, CD’s & video tapes and the equipment used for playing them)
46440Wholesale of china and glassware and cleaning materials
46450Wholesale of perfume and cosmetics
46460Wholesale of pharmaceutical goods
46470Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment
46480Wholesale of watches and jewellery
46491Wholesale of musical instruments
46499Wholesale of household goods (other than musical instruments) n.e.c
46510Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software
46520Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts
46610Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies
46620Wholesale of machine tools
46630Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery
46640Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines
46650Wholesale of office furniture
46660Wholesale of other office machinery and equipment
46690Wholesale of other machinery and equipment
46711Wholesale of petroleum and petroleum products
46719Wholesale of other fuels and related products
46720Wholesale of metals and metal ores
46730Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment
46740Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies
46750Wholesale of chemical products
46760Wholesale of other intermediate products
46770Wholesale of waste and scrap
46900Non-specialised wholesale trade
47110Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
47190Other retail sale in non-specialised stores
47210Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores
47220Retail sale of meat and meat products in specialised stores
47230Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised stores
47240Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised stores
47250Retail sale of beverages in specialised stores
47260Retail sale of tobacco products in specialised stores
47290Other retail sale of food in specialised stores
47300Retail sale of automotive fuel in specialised stores
47410Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores
47421Retail sale of mobile telephones
47429Retail sale of telecommunications equipment other than mobile telephones
47430Retail sale of audio and video equipment in specialised stores
47510Retail sale of textiles in specialised stores
47520Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores
47530Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialised stores
47540Retail sale of electrical household appliances in specialised stores
47591Retail sale of musical instruments and scores
47599Retail of furniture, lighting, and similar (not musical instruments or scores) in specialised store
47610Retail sale of books in specialised stores
47620Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores
47630Retail sale of music and video recordings in specialised stores
47640Retail sale of sports goods, fishing gear, camping goods, boats and bicycles
47650Retail sale of games and toys in specialised stores
47710Retail sale of clothing in specialised stores
47721Retail sale of footwear in specialised stores
47722Retail sale of leather goods in specialised stores
47730Dispensing chemist in specialised stores
47741Retail sale of hearing aids
47749Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores (not incl. hearing aids) n.e.c.
47750Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores
47760Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilizers, pet animals and pet food in specialised stores
47770Retail sale of watches and jewellery in specialised stores
47781Retail sale in commercial art galleries
47782Retail sale by opticians
47789Other retail sale of new goods in specialised stores (not commercial art galleries and opticians)
47791Retail sale of antiques including antique books in stores
47799Retail sale of other second-hand goods in stores (not incl. antiques)
47810Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products
47820Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear
47890Retail sale via stalls and markets of other goods
47910Retail sale via mail order houses or via Internet
47990Other retail sale not in stores, stalls or markets
Section HTransportation and storage / Transport och lagring
49100Passenger rail transport, interurban
49200Freight rail transport
49311Urban and suburban passenger railway transportation by underground, metro and similar systems
49319Other urban, suburban or metropolitan passenger land transport (not underground, metro or similar)
49320Taxi operation
49390Other passenger land transport
49410Freight transport by road
49420Removal services
49500Transport via pipeline
50100Sea and coastal passenger water transport
50200Sea and coastal freight water transport
50300Inland passenger water transport
50400Inland freight water transport
51101Scheduled passenger air transport
51102Non-scheduled passenger air transport
51210Freight air transport
51220Space transport
52101Operation of warehousing and storage facilities for water transport activities
52102Operation of warehousing and storage facilities for air transport activities
52103Operation of warehousing and storage facilities for land transport activities
52211Operation of rail freight terminals
52212Operation of rail passenger facilities at railway stations
52213Operation of bus and coach passenger facilities at bus and coach stations
52219Other service activities incidental to land transportation, n.e.c.
52220Service activities incidental to water transportation
52230Service activities incidental to air transportation
52241Cargo handling for water transport activities
52242Cargo handling for air transport activities
52243Cargo handling for land transport activities
52290Other transportation support activities
53100Postal activities under universal service obligation
53201Licensed carriers
53202Unlicensed carriers
Section IAccommodation and food service activities / Boende och restaurangverksamhet
55100Hotels and similar accommodation
55201Holiday centres and villages
55202Youth hostels
55209Other holiday and other collective accommodation
55300Recreational vehicle parks, trailer parks and camping grounds
55900Other accommodation
56101Licenced restaurants
56102Unlicenced restaurants and cafes
56103Take-away food shops and mobile food stands
56210Event catering activities
56290Other food services
56301Licenced clubs
56302Public houses and bars
Section JInformation and communication / Information och kommunikation
58110Book publishing
58120Publishing of directories and mailing lists
58130Publishing of newspapers
58141Publishing of learned journals
58142Publishing of consumer and business journals and periodicals
58190Other publishing activities
58210Publishing of computer games
58290Other software publishing
59111Motion picture production activities
59112Video production activities
59113Television programme production activities
59120Motion picture, video and television programme post-production activities
59131Motion picture distribution activities
59132Video distribution activities
59133Television programme distribution activities
59140Motion picture projection activities
59200Sound recording and music publishing activities
60100Radio broadcasting
60200Television programming and broadcasting activities
61100Wired telecommunications activities
61200Wireless telecommunications activities
61300Satellite telecommunications activities
61900Other telecommunications activities
62011Ready-made interactive leisure and entertainment software development
62012Business and domestic software development
62020Information technology consultancy activities
62030Computer facilities management activities
62090Other information technology service activities
63110Data processing, hosting and related activities
63120Web portals
63910News agency activities
63990Other information service activities n.e.c.
Section KFinancial and Insurance activities / Finans- och försäkringsverksamhet
64110Central banking
64191Banks
64192Building societies
64201Activities of agricultural holding companies
64202Activities of production holding companies
64203Activities of construction holding companies
64204Activities of distribution holding companies
64205Activities of financial services holding companies
64209Activities of other holding companies n.e.c.
64301Activities of investment trusts
64302Activities of unit trusts
64303Activities of venture and development capital companies
64304Activities of open-ended investment companies
64305Activities of property unit trusts
64306Activities of real estate investment trusts
64910Financial leasing
64921Credit granting by non-deposit taking finance houses and other specialist consumer credit grantors
64922Activities of mortgage finance companies
64929Other credit granting n.e.c.
64991Security dealing on own account
64992Factoring
64999Financial intermediation not elsewhere classified
65110Life insurance
65120Non-life insurance
65201Life reinsurance
65202Non-life reinsurance
65300Pension funding
66110Administration of financial markets
66120Security and commodity contracts dealing activities
66190Activities auxiliary to financial intermediation n.e.c.
66210Risk and damage evaluation
66220Activities of insurance agents and brokers
66290Other activities auxiliary to insurance and pension funding
66300Fund management activities
Section LReal Estate activities / Fastighetsverksamhet
68100Buying and selling of own real estate
68201Renting and operating of Housing Association real estate
68202Letting and operating of conference and exhibition centres
68209Other letting and operating of own or leased real estate
68310Real estate agencies
68320Management of real estate on a fee or contract basis
Section MProfessional, Scientific and Technical activities / Professional, vetenskap och teknik
69101Barristers at law
69102Solicitors
69109Activities of patent and copyright agents; other legal activities n.e.c.
69201Accounting and auditing activities
69202Bookkeeping activities
69203Tax consultancy
70100Activities of head offices
70210Public relations and communications activities
70221Financial management
70229Management consultancy activities other than financial management
71111Architectural activities
71112Urban planning and landscape architectural activities
71121Engineering design activities for industrial process and production
71122Engineering related scientific and technical consulting activities
71129Other engineering activities
71200Technical testing and analysis
72110Research and experimental development on biotechnology
72190Other research and experimental development on natural sciences and engineering
72200Research and experimental development on social sciences and humanities
73110Advertising agencies
73120Media representation services
73200Market research and public opinion polling
74100specialised design activities
74201Portrait photographic activities
74202Other specialist photography
74203Film processing
74209Photographic activities not elsewhere classified
74300Translation and interpretation activities
74901Environmental consulting activities
74902Quantity surveying activities
74909Other professional, scientific and technical activities n.e.c.
74990Non-trading company
75000Veterinary activities
Section NAdministrative and Support service activities / Administrativa, support och stödtjänster
77110Renting and leasing of cars and light motor vehicles
77120Renting and leasing of trucks and other heavy vehicles
77210Renting and leasing of recreational and sports goods
77220Renting of video tapes and disks
77291Renting and leasing of media entertainment equipment
77299Renting and leasing of other personal and household goods
77310Renting and leasing of agricultural machinery and equipment
77320Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment
77330Renting and leasing of office machinery and equipment (including computers)
77341Renting and leasing of passenger water transport equipment
77342Renting and leasing of freight water transport equipment
77351Renting and leasing of air passenger transport equipment
77352Renting and leasing of freight air transport equipment
77390Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c.
77400Leasing of intellectual property and similar products, except copyright works
78101Motion picture, television and other theatrical casting activities
78109Other activities of employment placement agencies
78200Temporary employment agency activities
78300Human resources provision and management of human resources functions
79110Travel agency activities
79120Tour operator activities
79901Activities of tourist guides
79909Other reservation service activities n.e.c.
80100Private security activities
80200Security systems service activities
80300Investigation activities
81100Combined facilities support activities
81210General cleaning of buildings
81221Window cleaning services
81222Specialised cleaning services
81223Furnace and chimney cleaning services
81229Other building and industrial cleaning activities
81291Disinfecting and exterminating services
81299Other cleaning services
81300Landscape service activities
82110Combined office administrative service activities
82190Photocopying, document preparation and other specialised office support activities
82200Activities of call centres
82301Activities of exhibition and fair organisers
82302Activities of conference organisers
82911Activities of collection agencies
82912Activities of credit bureaus
82920Packaging activities
82990Other business support service activities n.e.c.
Section OPublic Administration and Defence; Compulsory Social Security / Offentlig förvaltning och försvar, sociala försäkringar
84110General public administration activities
84120Regulation of health care, education, cultural and other social services, not incl. social security
84130Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses
84210Foreign affairs
84220Defence activities
84230Justice and judicial activities
84240Public order and safety activities
84250Fire service activities
84300Compulsory social security activities
Section PEducation / Utbildning
85100Pre-primary education
85200Primary education
85310General secondary education
85320Technical and vocational secondary education
85410Post-secondary non-tertiary education
85421First-degree level higher education
85422Post-graduate level higher education
85510Sports and recreation education
85520Cultural education
85530Driving school activities
85590Other education n.e.c.
85600Educational support services
Section QHuman health and social work activities / Mänsklig hälsa och sociala aktiviteter, tjänster
86101Hospital activities
86102Medical nursing home activities
86210General medical practice activities
86220Specialists medical practice activities
86230Dental practice activities
86900Other human health activities
87100Residential nursing care facilities
87200Residential care activities for learning difficulties, mental health and substance abuse
87300Residential care activities for the elderly and disabled
87900Other residential care activities n.e.c.
88100Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
88910Child day-care activities
88990Other social work activities without accommodation n.e.c.
Section RArts, Entertainment and Recreation / Konst, underhållning, SPA och fritid
90010Performing arts
90020Support activities to performing arts
90030Artistic creation
90040Operation of arts facilities
91011Library activities
91012Archives activities
91020Museums activities
91030Operation of historical sites and buildings and similar visitor attractions
91040Botanical and zoological gardens and nature reserves activities
92000Gambling and betting activities
93110Operation of sports facilities
93120Activities of sport clubs
93130Fitness facilities
93191Activities of racehorse owners
93199Other sports activities
93210Activities of amusement parks and theme parks
93290Other amusement and recreation activities n.e.c.
Section SOther service activities / Annan serviceverksamhet
94110Activities of business and employers membership organisations
94120Activities of professional membership organisations
94200Activities of trade unions
94910Activities of religious organisations
94920Activities of political organisations
94990Activities of other membership organisations n.e.c.
95110Repair of computers and peripheral equipment
95120Repair of communication equipment
95210Repair of consumer electronics
95220Repair of household appliances and home and garden equipment
95230Repair of footwear and leather goods
95240Repair of furniture and home furnishings
95250Repair of watches, clocks and jewellery
95290Repair of personal and household goods n.e.c.
96010Washing and (dry-)cleaning of textile and fur products
96020Hairdressing and other beauty treatment
96030Funeral and related activities
96040Physical well-being activities
96090Other service activities n.e.c.
Section TActivities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use / Förvärvsarbete i hushåll som arbetsgivare, diverse varor, tjänster och producerande verksamhet för eget bruk
97000Activities of households as employers of domestic personnel
98000Residents property management
98100Undifferentiated goods-producing activities of private households for own use
98200Undifferentiated service-producing activities of private households for own use
Section UActivities of extraterritorial organisations and bodies / Verksamhet vid internationella organisationer och andra organ
99000Activities of extraterritorial organisations and bodies
99999Dormant Company = Vilande Ltd bolag

Verksamhetsbeskrivning för Ltd bolag, lista för SIC koder är en service ifrån LtdBolag

Vi har endast gjort en förenklad översättning och tar därför inget ansvar för definitionerna.
ETC = Et Cetera | N.E.C. = Not Elsewhere Classified

Till början!